Kryssning till Glosholm

Kryssningen till Glosholm 20.7 med m/s Sandra som Emsalö Byaråd ordnar ÄR SLUTSÅLD!

Avfärd prick kl. 11:00 från Emsalö färjfäste riktning Glosholmen. Vi landar vid sjöbevakningens gamla brygga och beser därefter holmen och ruinerna av Glosholmens fyr. Tillbaka är vi ca. kl. 17. Max kryssningsdeltagare 80 personer. Pellinge fyr historia: http://www.pellinge.net/pellingefyr.htm.

I kryssningspriset på 60 euro/person ingår stående fiskbord och annat kött på utresan och kaffe med tilltugg på hemresan. Barn under 12 för halva priset. Medlemmar i Emsalö Byaråd får rabatt.

Anmälning till till Hasse Öhberg, e-post hans.ohberg@kolumbus.fi eller tel. 0500-469 697. Bindande anmälning genom betalning till Emsalö Byaråds konto: FI61 405010 2004 0449 senast 10.7.

Man bör vara på färjfästet senast kl. 10:45, kom i god tid. Dåligt med parkering så kom många i samma bil.

Bara hälften av resenärerna ryms under däck. Resten bör ta med lämplig utrustning beroende på vädret. Maten tas i två omgångar – barnfamiljer först. Uppgifter om m/s Sandra på http://saaristolinja.com.

 

Projekt övervakningskamera till Emsalö

Enligt förslag på Emsalö Byaråds årsmöte i augusti har en arbetsgrupp tagit itu med projektet att försöka få en övervakningskamera till Emsalö bro.
Finansieringsbehovet är på ca. 3’000 euro och vissa bidrag har redan erhållit men mera bidrag söks för projektet. Planen är att få kameraövervakningen installerad sommaren 2017. Det kommer att monteras två kameror så trafiken kan bandas i båda riktningarna.

 

Andelslaget Borgå Skärgårds Vattentjänstverk

Borgå Skärgårds Vattentjänstverk hade sin andelsstämma 30.5.2016 på Svenskborg, Vessö. Verksamheten har köpts av Borgå stad 5.4.2016. Borgå vatten tar över vatten- och avloppstjänsterna från 1.7.2016 varvid taxorna ändras. Vattenandelslaget fortsätter med att ta hand om den del av nätet som inte överförts till Borgå vatten. Andelslaget är skuldfritt och har ett startkapital på 10.000 €. Planen är att Borgå vatten sköter all service, också rörande reparationer på anläggningar som inte hör till dem. Problem och avbrott meddelas till Borgå vatten som låter utföra allt jobb. Borgå vatten fakturerar sedan Vattenandelslaget för den del av nätet som inte hör till Borgå vatten.

På andelsstämman beslöts att Vattenandelslaget skickar en årlig grundavgiftsbetalning, som nu är 100 €/år, till sina medlemmar som en sorts reparationsförsäkring. De som inte betalar avgår som medlemmar och hamnar att betala reparationer med full kostnad eller komma överens om att dela dem med andra på samma linje. De som fortsätter som medlemmar betalar alltså bara den årliga grundavgiften till Vattenandelslaget för eventuella reparationer på rörnätet. Grundavgiften kan bli lägre än 100 € om det finns tillräckligt med medlemmar och reparationskostnaderna är låga. /BN