Emsalö Närköp är nu Emsalö Byaboden

Köpman är Irina Hoyer-Viitala.

Se närmare i Service på Emsalö.
Här är en intervju gjord i mars 2016 av Svenska Yle:
Emsalö Byabod intervju