Kryssning till Glosholm

Kryssningen till Glosholm 20.7 med m/s Sandra som Emsalö Byaråd ordnat blev en lyckad utfärd med bra väder.

Avfärden skedde från Emsalö färjfäste kl 11. Sandra landade vid sjöbevakningens gamla brygga och därefter gjordes rundtur på holmen och till ruinerna av Glosholmens fyr. Kryssningsdeltagare var drygt 80 personer.

Pellinge fyr historia: http://www.pellinge.net/pellingefyr.htm.

Uppgifter om m/s Sandra på http://saaristolinja.com.