Avloppsvattensystemen i skick före 31 oktober

Fastigheternas avloppsvattenhantering ska vara i godkänt skick enligt glesbygdens avloppsvattenförordning senast 31.10.2019. För fastigheterna på Emsalö gäller två skilda fordringar – om fastigheten finns på ett av kommunen fastställt verksamhetsområde eller om fastigheten finns utanför detta område.

För Emsalö finns ett fastställt verksamhetsområde, se Borgå vattens kartor – www.borga.fi/borga-vattens-verksamhetsomrade och gå till kartan över verksamhetsområdet på Emsalö. Enligt gällande lag måste alla fastigheter inom detta verksamhetsområde vara anslutna till Borgå vatten både rörande vatten och avlopp. På Emsalö gäller det Emsalö by och Byvikens stränder, i Orrby hela stranden mot Orrbyfjärden samt i Bengtsby by och stranden vid Timmerviken. Vattenandelslagets tidigare verksamhetsområde gäller inte mera. Det är möjligt att ansöka om anslutningsbefrielse när det gäller fast bosättning t.ex. om den som bor där är född före 9.3.1943. För fritidsfastigheter finns inte denna möjlighet, lagen känner bara till fast bosättning.

Om fastigheten finns utanför Borgå vattens verksamhetsområde gäller den nya förordningen om avloppsvatten som betyder att senast 31.10.2019 ska fastigheternas avloppssystem vara i skick enligt detta. Om fastigheten finns längre bort från havs- eller sjöstrand än 200 m (Obs, denna gräns har Borgå stad bestämt!) så gäller reningskrav på basnivå i miljövårdslagen (27.6.2014/527, § 154 b) men om fastigheten är närmare än 200 m från strand eller vattendrag så gäller mycket strängare reningskrav. Se https://www.borga.fi/lagar-och-foreskrifter-for-avloppsvatten.

Avloppssystem för byggnader som uppförts före år 2004 ska fylla 31.10.2019 förordningens krav fastän det inte byggts till på fastigheten. Om man ska förstå Borgås boende & miljö-sidor har byggnader som uppförts efter 2004 godkända avloppssystem.

Om vattnet bärs in och det inte finns WC utan torrdass så behövs inte heller system enligt avloppsvattenförordningen.