Evenemang 2020

På grund av Covid 19 pandemin är de flesta evenemang inhiberade eller uppskjutna.

T.ex. blir det ingen midsommarstångsfest.

Det som i alla fall ordnas är sommartorget som börjar lördagen 13.6 med brandsläckargranskning.

Petanqueturnén börjar 1.7 och Emsalö Musikfestival sker i Borgå Domkyrka och i Ankarviken för båtfarare.

Dragkampen mellan byarna på torget 25.7 är inhiberad.

Följ upp här på hemsidan aktuellt/händelsekalender.