Emsalö Byaråds årsmöte 1.6.2022

Föreningen Emsalö Byråd rf. håller sitt årsmöte den 1 juni 2022 kl. 18 på Midgård.

Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Styrelsen