Emsalö Byaråd

Föreningen Emsalö Byaråd rf, vars hemort är Emsalö, grundades år 1996. Syftet är bl.a.:
– att förbättra samarbetet och öka trivseln för alla som bor på ön
– att arbeta för en bra allmän servicenivå och stöda öns företagare
– att fungera som kontaktlänk mellan Emsalöborna och myndigheterna

Föreningen har idag ca. 250 medlemmar. Byarådet jobbar aktivt med olika frågor som berör ön.

En ”Skärgårdutvecklingsplan på Emsalö”, baserad på en enkät, har utarbetats år 2001.

Kommunalt vatten och avlopp har fåtts till ön.

Föreningen har initierat byggandet av ett snabbt bredbandsnät och kabel-TV för hela Emsalö 2013.

Byarådet är medlem i SILMU rf som förr hette Östra Nylands Byar rf.

 

Medlemsavgift 2016 – 2017

Du som vill bli medlem kan betala in medlemsavgiften på 15 € till föreningens konto Aktia FI61 405010 2004 0449. Skriv namn och adress på inbetalningen. Inbetalningsblanketter finns också i Emsalö Byabod.

Emsalö Byaråds årsmöte hölls 7.8.2016 på Midgård. Byarådets 20-årsjubileum firades med skumvin och sedan med kaffe och tårta.
På mötet beslöts bl.a. att starta ett projekt rörande installering av övervakningskamera vid bron.

Som ny styrelsemedlem invaldes Jari Holstein från Holsteinsgränd.

 

Styrelsen för Emsalö Byaråd 2016 – 2017

Hans Öhberg, ordförande
Berndt Nyberg, sekreterare och vice ordförande
Jari Holstein
Sten Park-Björklund
Eyolf Englund
Kaarina Sinerkari
Aleksi Stenvall
Filip Sundström
Roger Öhman