Emsalö Kapell

Emsalö skärgårdskapell i Varlax invigades den 12 juni 1955.

Kapellet har sedan dess varit i aktiv användning och många dop och vigslar har skett där.

 

Gudstjänst

Gudstjänst kl. 10.00 var tredje söndag i månaden.

 

Hyra

Hyra för vigsel och dop 75 € samt därtill egna blommor.

Max. 60 personer.

Kontakta Runa Stjernberg, tel: 0400 840 108