Emsalö Marthaförening

Emsalö Marthaförening grundades redan år 1916 och har i detta nu 35 medlemmar, både yngre och äldre. Föreningen syftar till att ge råd och rön för hem och hushåll.

Vi träffas en kväll i månaden förutom på sommaren. På träffarna har vi olika program, bl.a. produktförevisningar, föreläsare, sång och allmänt skvaller. Alltid med kaffe och tilltugg som värdinnan för kvällen står för.

En gång i året har vi ett gemensamt möte med Svartså och Tolkis marthorna, ett så kallat “treförenings-möte”.
Vi gör teaterresor, utflykter både när och fjärran, och så går vi på utställningar då något lämpligt och intressant objekt uppenbarar sig.

Vi säljer bakverk och våra Emsalöprodukter på bybutiksdagen och sommartorget.

Av flerårig tradition ordnar vi en välbesökt och omtyckt höstlunch för allmänheten i september.
Vi ägnar oss åt välgörenhet. Bl.a. har vi varit med och stickat filtar till Moder Teresa, babysockor till Borgå BB och sockor åt åldringarna på Borgå ålderdomshem.

Är du intresserad att bli Martha är du när som helst välkommen med på ett möte och bekanta dig med vår verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Ordförande:                    Annika Lindfors                 Tel: 041-44 44 555

Kassör:                            Minna Hynninen               Tel: 040-7316 143

Sekreterare:                    Ann Catrine Forsblom        Tel: 040-53 72 647

 

E-post:

annika.asplund(at)pp.inet.fi

hynninen.minna(at)gmail.com

anki.forsblom(at)gmail.com