Emsalöbladet

Ett Emsalöblad har getts ut i några år av Emsalö Byaråd. Den har delats ut i postlådorna vanligtvis i början på sommaren när befolkningen är som störst.

År 2012 utkom inget blad på sommaren. I stället utkom ett extra julnummer i december 2011.

En ny ombrytning har gjorts f.r.o.m. 2014 med mera sidor och 2015 i färgtryck.

Temat för 2017 Emsalöblad berörde delvis 100-års självständighetstiden och temat för 2018 Emsalöblad inbördeskriget och vad som hände på Emsalö.

 

EMSALÖBLADET 2016

EMSALÖBLADET 2015

EMSALÖBLADET 2014 sve

EMSALÖBLADET 2013_sve

EMSALÖBLADET december 2011_sve

EMSALÖBLADET 2011_sve