Händelsekalender

Emsalö sommartorg 2021 börjar lördagen 19 juni – flyttat till Poukama.

19.6  Säsongstart kl 10 – 11:30. Granskning av brandsläckare.

24.6 Kvällstorg kl 18 – 19.

Lördagar i juni och juli kl 10 – 11:30.

Planerade evenemang 2021 på Emsalö den andra coronasommaren.

På grund av pandemirestriktionerna är många evenemang inhiberade som t.ex. midsommarstångsresningen.
Vissa program annonseras först när de kan ordnas.

Nu planerade evenemang:

3.7  Petanqueturnering alla onsdagar i juli kl 18 på bollplanen.

13.7 Tisdag, kryssning med J.L.Runeberg från Borgå till Helsingfors. Busstransport ordnas.
Närmare uppgifter på emsalo.fi/aktuellt.

22 – 25.7 Emsalö Musikfestival:
22.7  torsdag kl 17 i Borgå Domkyrka.
23.7  fredag kl 17 konsert för båtförare i Ankarvik.
24.7  lördag kl 17 sommarkonsert på Midgård.
25.7  söndag kl 15 musik i Emsalö kapell.
Se Emsalö Servicekalender sid 22.

1.8 Söndag kl 14 Emsalö Byaråds årsmöte på Midgård.