Båtvarv och -byggande

Emsalö Båtupplag

Varvsstråket 77
tel: 0207 559 340
e-post: info(at)ebu.fi
www.ebu.fi

Sune Andersson

Timmerviksvägen
tel: 0400 279 116