Emsalö Byaboden

Öppethållningstider 2018

Måndag – fredag  kl. 10 – 19
Lördag                   kl. 10 – 16
Söndag                  kl. 12 – 16

Caféet alltid öppet under butikens öppethållningstider.

Kontaktuppgifter

Emsalövägen 715
tel: 0400-677 749 eller 019-542608

e-post: irina.hoyerviitala(at)gmail.com

Hemtransporter

Man kan göra varubeställningar per e-post eller per telefon.