Fisk- & torgförsäljning

Mikael Lindfors

Nygrannsvägen 20

tel: 0400 465 720

e-post: mikael.lindfors@pp.inet.fi

 

Sommartorg

Se händelsekalender för torgdatum!

Mikael Lindfors

tel: 0400 465 720