Fisk- & torgförsäljning

Mikael Lindfors

Nygrannsvägen 20

tel: 0400 465 720

e-post: mikael.lindfors(a)pp.inet.fi

 

Bo och Tua Uddström

tel: 040 514 4488, 040 560 6851

e-post: tua(a)uddstrom.fi

www.uddstrom.fi

 

Sommartorg

Se händelsekalender för torgdatum!

 
Mikael Lindfors

tel: 0400 465 720

 
Maria Gustafsson

tel: 040 518 1716