Välkommen till Emsalö!

Emsalö är en stor ö i Borgå skärgård, den andra största i finska viken, på gränsen till yttre havsområdet. Ön är 15 km lång i nord-söder riktning och ungefär 5 km bred på bredaste stället.

På Emsalö finns fyra byar, från norr räknat Emsalö by, Orrby, Bengtsby och Varlax. Söder om Emsalö finns ännu Haxalö som tillsammans med Emsalö bildar byasammanslutningen Emsalö.

Mitt på ön i Bengtsby finns Midgårds föreningshus, där det ordnas fester, teater och midsommarstångsresning och som kan hyras för privata fester. Lite vidare i Bengtsby finns Emsalö Byaboden som är öppen sommar och vinter och har ett kafé. I norra delen av Varlax by finns ett kapell där det ordnas månatligen gudstjänster och som kan hyras för bröllop, dop mm.

I norr på nordligaste udden finns Stornäsuddens friluftsområde där man också kan ta i land med båt och längst söderut finns Varlaxuddens friluftsområde. Dessa upprätthålls av Föreningen Nylands Friluftsområden (UUVI).

Det finns flera företag på Emsalö som erbjuder omfattande service för alla möjliga behov. I norr finns bl.a. Poukama som erbjuder konferensservice, hotell och rekreation och kaféet Jemma. På sommaren ordnas där sommartorg. Vid det gamla färjfästet finns Emsalö Havsstation med bränsleförsäljning och grillkafé.

På Emsalös västra sida går djupfarleden från Finska viken in till Finlands största hamn, Sköldvik. Trafiken med stora tankbåtar in och ut är livlig. Lotsstationen finns på Emsalös sydligaste udde, Varlaxudden.

Emsalö karta 2022

Titta också i fliken AKTUELLT vad där finns!

 

Utsikt från café Jemma
Bild: BN