Välkommen till Emsalös hemsida

Emsalö är en stor ö i Borgå skärgård, den andra största i finska viken, på gränsen till yttre havsområdet. Ön är 15 km lång i nord-söder riktning och ungefär 5 km bred på bredaste stället. På Emsalö finns fyra jordregisterbyar, från norr räknat Emsalö by, Orrby, Bengtsby och Varlax. Söder om Emsalö finns ännu Haxalö som tillsammans med Emsalö bildar byasammanslutningen Emsalö.

Hemsidan administreras av Emsalö Byaråd. Kommentera gärna sidan och innehållet till Hasse eller Bebbe, se kontaktuppgifter nedan. Det behövs bilder för bildgalleriet. Hemsidan ingår i SILMU-byars portal (tidigare Östra Nylands Byars portal).

Årets Emsalöblad publicerades i juni 2019 och delades ut i postlådorna. Exemplar finns i Emsalö Byaboden. De tidigare årens utgivna blad se Byaverksamhet och Emsalöbladet.

Emsalöbladet 2019

 

Kontaktpersoner:

Hans Öhberg
tel: 0500 469 697
hans.ohberg(at)gmail.com

Bebbe Nyberg
tel: 0400 819 721
bebbe.nyberg(at)iki.fi