Välkommen till Emsalös hemsida

Emsalö är en stor ö i Borgå skärgård, den andra största i finska viken, på gränsen till yttre havsområdet. Ön är 15 km lång i nord-söder riktning och ungefär 5 km bred på bredaste stället. På Emsalö finns fyra jordregisterbyar, från norr räknat Emsalö by, Orrby, Bengtsby och Varlax. Söder om Emsalö finns ännu Haxalö som tillsammans med Emsalö bildar byasammanslutningen Emsalö.

Hemsidan administreras av Emsalö Byaråd. Kommentera gärna sidan och innehållet till Hasse eller Bebbe, se kontaktuppgifter nedan. Hemsidan ingår i SILMU-byars portal (tidigare Östra Nylands Byars portal).

Emsalöbladet 2021 har publicerats i juni 2021 och delades ut i postlådorna tillsammans med Emsalö Servicekalender och till Emsalö Byaboden före midsommaren. De tidigare årens utgivna blad se Byaverksamhet och Emsalöbladet. Emsalöbladet 2021 länk nedan.

Emsalöbladet 2020

Emsalöbladet 2021

På grund av coronasommaren har flera program blivit annullerade. Emsalö Byaråd höll sitt årsmöte i september 2021. Mera om Byarådet på sidan Byaverksamhet/Byarådet.

På mötet konstaterades att NMT-centralen i september 2021 plötsligt satt upp nya hastighetsskyltar på Emsalö. Efter ett invånarmöte 12.6 på Midgård där trafiksäkerhetsfrågor behandlades lämnade Byarådet in en ansökan i juni 2021 om olika trafiksäkerhetsåtgärder. NMT-centralen verkar ha haft sina hastighetsbegränsningsåtgärder färdigt planerade när det så snabbt kommit nya hastighetsskyltar! Men anhållna åtgärder som att få mittlinje målad ända till Varlaxudden och vägens siktfällor skötta har inte gjorts.

Byarådets årsmöte 2022 hålls onsdagen 1.6.2022 kl 18 på Midgård.

Byarådets kontaktpersoner:

Hans Öhberg
tel: 0500 469 697
hans.ohberg(at)gmail.com

Bebbe Nyberg
tel: 0400 819 721
bebbe.nyberg(at)iki.fi