Välkommen till Emsalös hemsida

Emsalö är en stor ö i Borgå skärgård, den andra största i finska viken, på gränsen till yttre havsområdet. Ön är 15 km lång i nord-söder riktning och ungefär 5 km bred på bredaste stället. På Emsalö finns fyra jordregisterbyar, från norr räknat Emsalö by, Orrby, Bengtsby och Varlax. Söder om Emsalö finns ännu Haxalö som tillsammans med Emsalö bildar byasammanslutningen Emsalö.

Hemsidan administreras av Emsalö Byaråd. Kommentera gärna sidan och innehållet till Hasse eller Bebbe, se kontaktuppgifter nedan. Hemsidan ingår i SILMU-byars portal (tidigare Östra Nylands Byars portal).

Emsalöbladet 2021 har publicerats i juni 2021 och delades ut i postlådorna tillsammans med Emsalö Servicekalender och till Emsalö Byaboden före midsommaren. De tidigare årens utgivna blad se Byaverksamhet och Emsalöbladet. Emsalöbladet 2021 länk nedan.

Emsalöbladet 2020

Emsalöbladet 2021

På grund av coronasommaren har flera program blivit annullerade. Emsalö Byaråd höll sitt årsmöte i september 2020. Mera om Byarådet på sidan Byaverksamhet/Byarådet.

På mötet beslöts bilda en arbetsgrupp för att utreda lämpliga åtgärder för att minska trafikfarligheter och störande oljud när bil- och motorcykeltrafiken till fritidsområdena på Varlaxudden och Stornäsudden kraftigt ökat på grund av coronapandemin. Läs mera på sidan Aktuellt.

Byarådets årsmöte hölls 26.9.2021 kl 14 på Midgård.

 

Byarådets kontaktpersoner:

Hans Öhberg
tel: 0500 469 697
hans.ohberg(at)gmail.com

Bebbe Nyberg
tel: 0400 819 721
bebbe.nyberg(at)iki.fi