Byaverksamhet

Emsalö har en aktiv byaverksamhet. Föreningshuset Midgård, som ligger mitt i ön, utgör en central plats olika evenemang och också privata sammankomster. Att fira bröllop på Midgård är populärt. Också midsommarstångens resning drar mycket åskådare också utanför Emsalö.

En annan central plats är Emsalö Byabod i Bengtsby. Speciellt på sommaren är där livligt med alla fritidsbor som bor på ön. Kaféet frekventeras av många som arbetar på ön.

Sommartid ordnades tidigare ett sommartorg på bollplanen men nuförtiden ordnas det på Poukama i norra Emsalö i samband med kaféet.

Bollplanen används bl.a. fotboll och petanqueturnering och på vintern ordnas en isplan om det är kallt tillräckligt.

Olika infrastrukturprojekt har under åren engagerat befolkningen. Vägnamnen skulle översättas när landskommunen gick ihop med Borgå stad. Många dåligt och felaktigt översatta namn kunde fås ändrade. Delgeneralplanen berörde och aktiverade många jordägare.

Vatten- och avloppsprojektet kanske allra mest har engagerat byborna, både för och emot. Senaste infrastrukturprojektet var att få ett optisk fibernät till Emsalö som gör det möjligt för alla hushåll att få supersnabbt bredband.

 

Byarådet

Midgård
– Datastugan
– Emsalö Allmogeförening r.f.

Emsalö Kapell

Emsalö Marthaförening r.f.

Emsalöbladet

Karta