Bobarhet

Diskussionstillfället om skärgårdens framtid

Tack!

 

Bobarhetsanalysen är på slutrakan och arbetsgruppen presenterar resultatet på Öträffen tisdagen den 5.3.2024 kl.18.00 på Poukama (Merisali). Efter presentationen finns möjlighet för öppen diskussion och frågor!

Sammanfattning av bobarhetsanalysen: Emsalö bobarhet 2023

Vi önskar alla öbor, deltidsboende och sommargäster hjärtligt välkomna på öträffen!

Öträff på Poukama

Öträff på Poukama i oktober 2023.

Ett stort tack till alla som var med på Öträffen på onsdagen, ni var många! Ett tack även till Poukama för arrangemanget nex kaffeserveringen och tekniken! Mera info om ön/ bobarheten och kommentarer tas gärna emot via e-post: emsalo.bobarhet@gmail.com

Hösthälsningar, arbetsgruppen för Bobarhetsprojektet.

Medborgarforskning pågår på Emsalö – en bobarhetsanalys

Åbo Akademi leder ett projekt om hur det är att bo på öar i Finland. I Borgå har Emsalö, Vessö och Pellinge beslutat att delta i projektet.  Att bo på en ö har sina egna utmaningar. Ön måste vara bobar för att människor skall kunna bo där. Förbindelser, service, arbetsplatser bör vara tillgängliga för invånarna. Det skall vara attraktivt att bo på Emsalö.

Bakgrund

Bobarhetsanalysen innehåller 7 områden och 45 indikatorer. Analysen av de 45 indikatorerna görs till stor del av oss som bor på ön, heltid, deltid eller fritid. Vi kartlägger öns befolkning, dess identitet och ekosystem, färskvatten och energi, den lokala ekonomin, tillgång på service och hur människorna mår. Det är insamling av fakta, inte åsikter, som ger tillgång till data som annars inte finns tillgänglig.

Bobarhetsanalysen görs OM ön, PÅ ön, AV öbor TILL öns förfogande och nytta!

För att kartlägga Emsalöbornas, både den fastbosatta och fritidsbosatta befolkningens kännedom har en arbetsgrupp bestående av bland annat av personer från Emsalö Allmogeförening, Emsalö Byaråd, Byaboden på Emsalö och Poukama beslutat att genomföra en enkät för att kartlägga Emsalöbornas uppfattningar om hur det är att bo på Emsalö. Vi är en ö trots broförbindelse med fastlandet. Vi insamlar fakta som ligger till grund för en större medborgarforskning som ger tillgång till uppgifter som inte finns.

Arbetet kommer att utmynna i en välgrundad rapport om hur bobar Emsalö är.

Mera info om bobarhetsanalysen och de olika indikatorerna hittar du på https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/