Bevakningskamerorna vid bron förbjöds!

NTM-centralen vill inte ha skyltar vid vägen av någon konstig anledning fastän sådana bör finnas enligt polisen. Vi hade sådana men dom togs bort! Och dom förbjöd bevakningskamerorna, som varit på i februari, fastän de inte var på vägområdet.
De var på en bom och ansågs vara på vägområdet. Hur högt går riktigt vägområdet?

 

Kryssning till Glosholm

Kryssningen till Glosholm 20.7 med m/s Sandra som Emsalö Byaråd ordnat blev en lyckad utfärd med bra väder.

Avfärden skedde från Emsalö färjfäste kl 11. Sandra landade vid sjöbevakningens gamla brygga och därefter gjordes rundtur på holmen och till ruinerna av Glosholmens fyr. Kryssningsdeltagare var drygt 80 personer.

Pellinge fyr historia: http://www.pellinge.net/pellingefyr.htm.

Uppgifter om m/s Sandra på http://saaristolinja.com.

 

Projekt övervakningskamera till Emsalö

Enligt förslag på Emsalö Byaråds årsmöte i augusti har en arbetsgrupp tagit itu med projektet att försöka få en övervakningskamera till Emsalö bro.
Finansieringsbehovet är på ca. 3’000 euro och vissa bidrag har redan erhållit men mera bidrag söks för projektet. Planen är att få kameraövervakningen installerad sommaren 2017. Det kommer att monteras två kameror så trafiken kan bandas i båda riktningarna.