Trafiksäkerheten på Emsalövägen – nytt möte 12.6.2021 kl. 15 på Midgård

Då coronaepidemin fortsättningsvis är i utbredningsfasen på HUS sjukvårdsområde, har Södra Finlands regionalförvaltningsverk beslutat att förlänga begränsningen av deltagare i allmänna tillställningar och publikevenemang till max sex (6) personer under tiden 17.5 – 31.5.2021.

Därför måste vi flytta på mötesdatumet. Det nya datumet är lördagen 12.6.2021 kl. 15! Alla Emsalöbor är välkomna.

Trafiksäkerheten på Emsalövägen – Möte för Emsalöborna 21.5.2021 inhiberat

Trafiken på Emsalövägen har ökat långt över det normala. En massa folk färdas till friluftsområdena på Varlaxudden och på Stornäsudden. På vackra dagar och helger kan det vara över 100 bilar parkerade på båda sidor av vägen till Varlaxudden. Reportage och bilder har funnits i Uusimaa och Östnyland. Den myckna trafiken gör vägen farlig speciellt för cyklister och fotgängare – vägen är alldeles för smal. Trafikbullret är också väldigt störande för de som bor närmare vägen. På vissa raksträckor roar sig motorcyklister med att gasa på och deras ljud kan höras flera kilometer.

Emsalövägen är inte planerad för den nuvarande trafikmängden som allvarligt riskerar trafiksäkerheten – någonting måste göras. Emsalö Byaråd har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda olika möjligheter hur trafiksäkerheten på ön kunde åtgärdas. Ett förslag till bl.a. ändrade hastighetsbegränsningar har preliminärt presenterats i Byaboden. Det utgår från att högsta hastigheten skulle vara 60 km/h och att flera varningsskyltar för hjortar sätts upp. Därtill kommer trafikmätningar att göras våren 2021.

Byarådets arbetsgrupp inbjuder alla Emsalöbor till ett möte 21.5.2021 – som dock pga. coronarestriktionerna är inhiberat tillsvidare  – för att diskutera trafiksäkerheten på Emsalö samt hurudana åtgärder som behövs. Preliminärt hålls mötet inomhus men pga. coronabegränsningar måste det kanske flyttas utomhus. Arbetsgruppen presenterar uppgifter om projektets bakgrund, mätresultat samt ett förslag om på vilka vägavsnitt sänkta hastighetsbegränsningar skulle gälla och var nya varningsskyltar skulle behövas.

Målsättningen för mötet är att få en uppskattning om stödet till förslagen samt att få andra förslag och få en ”fullmakt” att föra ärendet vidare till myndigheterna.

Kartor:

Emsalö nuvarande hastighetsbegränsningar

Förslag till nya hastighetsbegränsningar och varningsskyltar

Emsalö Byaboden fortsätter

Byaboden fortsätter med Irina och Victoria. Öppethållningstiderna ändras något.

Vinteröppettiderna:
Måndag     kl 10 – 19
Tisdag        kl 10 – 15 OBS
Onsdag      kl 10 – 19
Torsdag      kl 10 – 19
Fredag        kl 10 – 19
Lördag        kl 10 – 16
Söndag       STÄNGT