Byarådets sommarkryssning 2018 till Svartholm

Torsdagen 19.7 ordnade Emsalö Byaråd en kryssning till Svartholm/Lovisa med m/s J.L.Runeberg. Båten plockade upp på sin reguljära tur Emsalöresenärerna från Lotsstationen kl 12:00. Landningen vid Svartholm ca. 15:30, tid på Svartholm ungefär 2,5 timmar. Emsalöresenärena var ca. 65.

J.L.Runeberg startade returresan ca. kl 18 från Lovisa och plockade upp Svartholmsbesökarna på returen från Lovisa, landning vid Lotsstationen ca. kl 21:30. En del av resenärerna tog turbåten från Svartholm till Lovisa och sedan med hyrd buss tillbaka till Emsalö och lotsstationen.

Mycket vackert väder, varmt! och ett stort tack till J.L.Runebergs besättning.

 

 

 

 

Bevakningskamerorna vid bron förbjöds!

NTM-centralen vill inte ha skyltar vid vägen av någon konstig anledning fastän sådana bör finnas enligt polisen. Vi hade sådana men dom togs bort! Och dom förbjöd bevakningskamerorna, som varit på i februari, fastän de inte var på vägområdet.
De var på en bom och ansågs vara på vägområdet. Hur högt går riktigt vägområdet?

 

Andelslaget Borgå Skärgårds Vattentjänstverk

Borgå Skärgårds Vattentjänstverk har sitt årsmöte 5.6.2018 kl 18 på OP, Lundagatan 9.
Den årliga grundavgiften är förslagen fortsättningsvis till 100 €.

Verksamheten köptes av Borgå stad 5.4.2016. Borgå vatten tog över vatten- och avloppstjänsterna från 1.7.2016 varvid taxorna ändrades. Vattenandelslaget fortsätter med att ta hand om den del av nätet som inte överförts till Borgå vatten. Andelslaget är skuldfritt och har ett startkapital på 10.000 €. Planen är att Borgå vatten sköter all service, också rörande reparationer på anläggningar som inte hör till dem. Problem och avbrott meddelas till Borgå vatten som låter utföra allt jobb. Borgå vatten fakturerar sedan Vattenandelslaget för den del av nätet som inte hör till Borgå vatten.

På andelsstämman beslöts att Vattenandelslaget skickar en årlig grundavgiftsbetalning, som nu är 100 €/år, till sina medlemmar som en sorts reparationsförsäkring. De som inte betalar avgår som medlemmar och hamnar att betala reparationer med full kostnad eller komma överens om att dela dem med andra på samma linje. De som fortsätter som medlemmar betalar alltså bara den årliga grundavgiften till Vattenandelslaget för eventuella reparationer på rörnätet. Grundavgiften kan bli lägre än 100 € om det finns tillräckligt med medlemmar och reparationskostnaderna är låga. /BN