Varför har mittlinje på Emsalövägen inte målats söderut från Bengtsby?

Då man diskuterat trafiksäkerheten på Emsalö har det ofta kommit fram att byborna undrat varför mittlinjen målas årligen till Bengtsby, men inte därifrån vidare till Varlaxudden? Saknaden av den målade mittlinjen upplevs som en trafikfara, då människorna kör för nära mitten av vägen och ginar i kurvorna på den smala och kurviga vägen med dålig sikt. Emsalö Byaråd frågade därför NMT-centralen om orsaken till detta. Nedan NMT-centralens svar fritt översatt (se den finska texten):

”Emsalövägens bredd är ca. 6,0 m bred och trafikmängden 749 fordon per dygn. Enligt gällande direktiv skall både mittlinje och sidolinjer målas med denna bredd och trafikmängd. Ett undantag till detta är, om spärrlinjens (den heldragna linjen) andel av vägens hela längd är betydande. Om spärrlinjens andel överstiger 40 % av väglängden, så kan NMT-centralen överväga att inte måla mittlinjen. Då Emsalövägen söderut från Bengtsby (Bengtsby – Varlax lotsstation) är mycket kurvig och backig och har dålig sikt, skulle spärrlinjens andel för den delen av Emsalövägen var över 40 %. Därför har man valt att lämna mittlinjen omålad.

Det är svårt att underhålla mittlinjen på en smal, kurvig väg, då linjerna slits snabbt bort när fordonen kör över linjerna. Man kommer att överväga dragningen av Emsalövägens mittlinjer på nytt när man nästa gång skall belägga vägen och igen måla mitt- och sidolinjerna. Men också då kan det hända att NTM-centralen kommer till samma avvägning att inte måla dem hela vägen till Varlax udden.”

 

 

Emsalö Sommartorg 2022

Till Emsalö Sommartorg är Du välkommen med bil, cykel eller båt!
Torget hålls nere på stranden vid Byviken, invid café Jemma och Kokouspoukama.

Vill du komma och sälja dina produkter är du hjärtligt välkommen! Kontakta oss gärna på förhand.

OBS: Förhandsbeställ Tanja Åkerfelts fiskprodukter till sommartorget: www.facebook.com/emsalosommartorg
De beställda varorna avhämtas på torget mellan kl 10 – 10:30. Beställ via Facebook ovan eller SMS till 040-520 4034.
Deadline för beställningen är torsdag 9.6 kl 18:00. Via SMS; skriv namn, vilka varor och antal.
Beställningen är förbindande. Betalningen Mobile Pay eller kontant. Varor att beställa, se slutet på denna sida.

11.6      kl 10 – 12 Öppna Byars dag

– Emsalö Allmogeförening rf. utmanar tillsammans med Perinneleikit ry. alla emsalöbor, både öbor och sommargäster, att leka tillsammans!
– Tanja Åkerfelts Fisk (förhandsbeställning)
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare
– Yoga

18.6     kl 10 – 12 Räddning och säkerhet

– Brandsläckargranskning
– Tolkis FBK ungdomsavdelning
– Borgå sjöräddningssällskap
– Tanja Åkerfelts fiskprodukter, förhandsbeställning, se nedan
– Trossi
– Maku Laku
– Mickis fisk, färsk om fiskeläget tillåter
– Bernt Olin, trädgårdsodlare
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare

23.6     kl 18 – 20 Kvällstorg

– Bind din blomsterkvast med Bianca (förhandsanmälan, 15 €/pers)
– Tanja Åkerfelts Fisk (förhandsbeställning, se nedan)
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare
– Bernt Olin, trädgårdsodlare
– Maku Laku

2.7      kl 10 – 12 Sommartorg

– Mickis fisk
– Bernt Olin, trädgårdsodlare
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare

9.7      kl 10 – 12 Sommartorg

– Mickis fisk
– Bernt Olin, trädgårdsodlare
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare
– Maku Laku

16.7      kl 10 – 12 Sommartorg

– Emsalö Sommartorgs schackturnering med Borgå Schackklubb
– Mickis fisk
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare
– Maku Laku

23.7       kl 10 – 12 Sommartorg

– Tanja Åkerfelts Fisk (förhandsbeställning)
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare
– Maku Laku

30.7      kl 10 – 12 Sommartorg

– Mickis fisk
– Bernt Olin, trädgårdsodlare
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare
– Maku Laku

6.8         kl 10 – 12 Sommartorg

– Tanja Åkerfelts Fisk (förhandsbeställning)
– Bärförsäljning
– Lokala konstnärer & hantverkare

Tilläggsinformation: emsalo.sommartorg@gmail.com

Tanjas fiskprodukter:
Norsk laxfilé, varmrökt c. 500 g, 20 €
Norsk laxfílé, kallrökt, c 500 g, 20 €
Norsk laxfilé gravad, c. 500 g, 20 €
Forellfilé, inhemsk, rökt c. 700 g, 25 €
Forellfilé, inhemsk, gravad c 700 g, 25 €
Inlagd senapsströmming, 9 €/burk
Inlagd enbärsströmming, 9 €/burk
Inlagd citronströmming, 9 €/burk
Inlagd Skepparströmmimg, 9 €/burk
Inlagd Chiliströmming, 9 €/burk
Skagenröra c. 250 g, 10 €/st
Gravlaxröra c. 300 g, 12 €/st