Emsalö Allmogeförening

Emsalö Allmogeförening rf (EAF) är en av de äldsta föreningarna i Borgå, grundad år 1894. Föreningshuset Midgård ägs av Allmogeföreningen som ordnar där allehanda program. Till de mest populära programmen hör resningen av midsommarstången.

I länken nedan finns en historik över Emsalö Allmogeförening.

Emsalö Allmogeförening historik

Styrelsen 2021:

Mats Juslin                    ordförande
Marina Uddström        viceordförande
Ninja Ådahl                   sekreterare
Helena Juslin                 kassör
Monica Panelius            medlem
John Rönnholm              medlem
Terhi Rönnholm             medlem

E-post: emsaloaf@gmail.com