Emäsalontien liikenneturvallisuus – Asukaskokous Midgårdissa 21.5.2021 klo 15

Liikenne Emäsalontiellä on kasvanut huomattavasti yli normaalin. Varlaxuddenin ja Stornäsuddenin virkistysalueiden käyntimäärät ovat lisääntyneet räjähdyksenomaisesti. Kauniina päivinä ja viikonloppuisin yli 100 autoa voi olla pysäköityinä Varlaxuddenin tien molemmin puolin. Lehtiartikkeleita kuvineen on ollut sekä Uusimaa että Östnyland lehdissä. Lisääntyneestä liikennemäärästä on seurannut useita epäkohtia; kolareita, läheltä piti tilanteita, autojen ja moottoripyörien huomattavia ylinopeuksia ja lisäksi moottoripyöräilijät revittävät korkeilla kierroksilla aiheuttaen meluhaittoja, jotka kuuluvat useiden kilometrien päähän. Kapealla Emäsalontiellä varsinkin jalankulkijat ja pyöräilijät ovat vaarassa.

Emäsalontie, sen leveys, kunto ja sen nykyiset nopeusrajoitukset eivät ole suunniteltu nykyisille liikennemäärille ja liikenneturvallisuus on saarella vakavasti vaarantunut – jotain on tehtävä. Emäsalon Kyläyhdistys ry perusti työryhmän selvittämään miten saaren liikenneturvallisuutta voisi parantaa, sekä liikennemäärien aiheuttamia haittoja vähentää. Työryhmä on valmistelemassa ehdotusta Emäsalon asukkaille koskien nopeusrajoituksia. Ehdotus on esillä mm. Emäsalon Kyläpuodissa. Lähtökohtana on, että korkein nopeus saarella olisi 60 km/h ja, että lisää peurojen varoituskylttejä asennettaisiin. Lisäksi tullaan tekemään liikennemittauksia kevään 2021 aikana.

Kyläyhdistyksen työryhmä kutsuu kaikki Emäsalon asukkaat asukaskokoukseen 21.5 2021 klo 15 Midgårdiin keskustelemaan Emäsalon liikenneturvallisuuden tilanteesta sekä esitettävästä toimenpide-ehdotuksesta. Kokous pidetään alustavasti sisällä Midgårdissa, mutta koronarajoitusten takia voi olla, että joudumme siirtämään kokouksen ulkosalle. Työryhmä antaa silloin lisätietoja projektin taustoista, mittaustuloksista sekä yksityiskohtaisen esityksen mitä alueita alennetut nopeusrajoitukset koskisivat ja mihin uudet varoituskyltit tulisivat.

Asukaskokouksen tavoitteena on saada kuva siitä, kuinka ehdotettuja muutoksia kannustetaan ja tuleeko myös muita ehdotuksia sekä saada ”valtuutus” asukkailta viedä asia eteenpäin viranomaisille.

Karttoja:

Nykyiset Emäsalon nopeusrajoitukset

Ehdotus uusiksi nopeusrajoituksiksi ja varoituskylteiksi

Emäsalon Kyläpuoti jatkaa

Kyläpuoti jatkaa Irinan ja Victorian kanssa. Aukioloajat muuttuvat vähän.

Talviaukioloajat:
Maanantai     klo 10 – 19
Tiistai              klo 10 – 15 HUOM
Keskiviikko     klo 10 – 19
Torstai             klo 10 – 19
Perjantai         klo 10 -19
Lauantai          klo 10 – 16
Sunnuntai       SULJETTU

Häiritsevää liikennettä Emäsalontiellä

Korona-aika on aiheuttanut huomattavan paljon ääni- ja liikenne-häiriöitä sekä ilkivaltaa ja roskaamista Emäsalossa

Korona on ollut vitsauksena suurimman osaa vuotta 2020. Olemme kaikki oppineet uusia tapoja pestä kätemme useammin, pitämään etäisyyttä, yskimään kainaloon, tervehtimään kyynärpäällä ja käyttämään kasvomaskia. Me, jotka asumme joko koko- tai osapäiväisesti Emäsalossa, olemme kuitenkin etuoikeutettuja, kun voimme tehdä täältä etätöitä ja liikkua vapaasti ulkona, nauttimassa luonnosta.

On ymmärrettävää, että ihmisillä, jotka asuvat kerrostaloissa ja kaupunkien keskustoissa, on paineita tulla enemmän ulos tuulettumaan. Tänä vuonna 2020 olemmekin nähneet Emäsalossa liikenteellisen invaasion keväästä lähtien. Keväällä ja kesällä liikenne Emäsalon läpi Uudenmaan Virkistysalueen Varlaxuddeniin sekä Stornäsuddeniin on ollut runsasta.

Eritoten moottoripyörät ovat ajaneet jopa runsasta ylinopeutta sekä aiheuttaneet huomattavaa mölyhaittaa asukkaille ”revittämällä” matalilla vaihteilla ja korkeilla kierroksilla. Tämä on tapahtunut erityisesti viikonloppuisin ja iltaisin. Mutta on myös ollut 5-10 auton karavaaneja, jotka ovat ajaneet hullun lailla ylinopeutta ajaessaan illalla ja yöllä kotiin Varlaxuddenista, tai pelkästään ajaessaan kilpaa luotsiasemalla ja takaisin.

Stornäsuddenin aiheuttamat haitat ovat olleet erittäin suuri liikennemäärä Holsteininkujalla, ja siitä aiheutuva liikenteen melu, koska sinne ajetaan ihmisten pihojen läpi. Koska parkkipaikka on vain noin 10 autolle, ajelu on edestakaista paikan hakua. Toinen ikävä asia on ollut alueella alkanut telttailu, joka on johtanut jopa jonkinasteisiin yhteydenottoihin telttailijoiden kesken. Ilkivallan määrä on alueella kasvanut ja mm. grillipaikan istuimet on rikottu ja poltettu samoin käymälän seinälautoja on irroteltu ja käytetty polttopuuna.

Kolmas ongelma on humalaisten nuorten poistuminen alueelta jolloin olut-tölkit lentelevät auton ikkunoista tienvarsiin ym. Yhteenvetona haittoja on monenlaisia ja ylinopeudet erittäin kapealla Holsteininkujalla ovat suuria. Samat ääni-, ilkityö-, parkkipaikka- sekä saastehaitat on myös koettu Varlaxuddenilla ja tienvarrella sinne. Poliisiakin on jouduttu kutsumaan paikalle turvaamaan järjestystä.

Läheltä piti törmäystilanteita on ollut jo useampia, ja jokunen ulosajokin. Esimerkiksi tiellä Stornäsuddeniin oli syyskuussa kaksi ulosajoa, kun yhteentörmäystä ei voitu välttää. Nyt saaren liikenneturvallisuus alkaa olla vaarassa. Emäsalon tie on kapea (sen huomaa jo kun käy kävelylenkillä), mutkikas ja monen talon liittymä on suoraan päätielle, Emäsalontielle ja näkökenttä useimmissa liittymissä on rajallinen. Emäsalontie ei ole tehty nykyiselle liikennemäärälle!

Poliisi on kutsuttu paikalla muutaman kerran ja he ovat pyrkineet käymään näyttäytymässä saarella useammin. Heidän suosituksensa on, että aina kun häiriöitä on, tulisi soitta hätäkeskusnumeroon 112 ja mielellään ilmoittaa häiriötekijöistä Emäsalon saarella ja myös häiriöitä aiheuttavien autojen ja/tai moottoripyörien rekisterinumerot.  Mutta vaikea heidän on sakottaa ketään, kun ei ole ”todistusaineistoa”.

Ilmoittamalla hätänumeroon meistä toivottavasti tulee tarpeeksi suuri ”häiriötekijä”, että viranomaiset lähtevät aktiivisesti hakemaan ratkaisua tilanteeseen. Mutta se vie oman aikansa.

Saaren asukkaina emme kuitenkaan halua toista samanlaista haittakevättä ja -kesää kuin nyt vuonna 2020! Siksi Emäsalon Kyläyhdistys on perustanut työryhmän, joka lähtee hakemaan tietoa mitä tilanteelle voisia ja voidaan tehdä ja mistä saada apua. Saadun tiedon perusteella voimme tehdä sitten esitys mahdollisesta toimenpidesuunnitelmasta haittojen vähentämiseksi. Työryhmän tavoitteena on järjestää saaren asukkaille informaatiotilaisuus toukokuun puolivälissä 2021, mihin myös kutsutaan saarelaisten lisäksi edustajia Itä-Uudenmaan Liikenneryhmästä ja poliisista. Tarkemmasta päivästä ja paikasta (Midgård) ilmoitamme myöhemmin Emäsalon kotisivuilla.

Työryhmä ottaa mielellään palautetta saaren asukkailta tapahtuneista (sekä vanhoista että uusista) häiriöistä ja myös toimenpide-ehdotuksia siitä, miten tilannetta voisi parantaa. Palautteen voi lähettää osoitteeseen: bebbe.nyberg@iki.fi.

Koska projekti tulee aiheuttamaan jonkin verran kuluja, muistattehan maksaa (sekä vanhat että uudet jäsenet) Emäsalon Kyläyhdistys ry:n jäsenmaksun.

Jäsenmaksu 15 €/jäsen tilille: FI61 4050 1020 0404 49.