Emäsalossa etsitään kvartsia loppukesällä

Emäsalosa, Vässössä ja Pellingessä aiotaan tehdä kvartsiesiintymien aluekartoitusta elo-syyskuussa 2023. Elleivät mahdolliset valitukset sitä estä. Parin seuraavan vuoden aikana tehdään pintatutkimuksia, 2024 aikana kohdentavia tutkimuksia, ja jätetään malminetsinnän hakemus. Tämä selviää Tukesin 23.5.2023 tekemästä varauspäätöksestä.

Vantaalaisen MaxBe Oy:n hakemus perustuu aiempiin tutkimuksiin alueen malmiesiintymistä. Varaus ei oikeuta malminetsintään tai kaivauksiin. Vähäisiä näytteitä saa ottaa. Toiminta ei rajoita maanomistajan oikeuksia tai muita maakäytön tarpeita. Lupapäätös ja valitusohjeet löytyy kun hakukoneeseen kirjoittaa ”Tukes Varauspäätös 23.5.2023” ja MaxBe Oy. Valitusaika päättyy 28.6.2023.

TM

Miksi Emäsalontien keskiviivaa ei ole maalattu Bengtsbyn jälkeen etelään?

Emäsalossa on monena vuotena herättänyt keskustelua se, miksi vuosittain Emäsalontietä on korjattu ja keskiviiva maalattu vain Bengtsbyhyn, muttei siitä etelään Vaarlahteen? Keskiviivan puuttuminen yhdessä huonon näkyvyyden ja kapean ja mutkaisen tien kanssa on koettu liikenneturvallisuutta heikentävänä asiana, kun ajoneuvot ajavat liian keskellä tietä ja lisäksi oikaisevat mutkissa. Siksi Emäsalon Kyläyhdistys kysyi asiaa ELY-keskukselta. Alla tiedoksi ELY-keskuksen vastaus:

Emäsalontien leveys on noin 6,0 metriä ja liikennemäärä 749 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ohjeiden mukaan tällä leveydellä ja liikennemäärällä tehdään niin reunaviivat kuin keskiviiva. Poikkeuksen tähän muodostaa, jos sulkuviivojen osuus koko tieosuuden pituudesta on huomattava. Keskiviivan poisjättämistä harkitaan, kun sulkuviivojen osuus tieosuuden pituudesta on yli 40 %. Koska Emäsalontie on Bengtsbyn jälkeen erittäin mutkainen ja mäkinen sekä näkyvyydet heikot, tulisi sulkuviivoja enemmän kuin 40 % tieosalla 2 (Bengtsby – Vaarlahden luotsiasema). Tämän perusteella keskiviiva on jätetty osuudella merkitsemättä.

Kapealla mutkaisella tiellä on vaikea ylläpitää keskiviivastoa, koska se kuluu erittäin nopeasti pois liikenteen ajaessa viivojen päällä. Emäsalontiellä keskiviivojen laajuus arvioidaan uudelleen, kun kohde seuraavan kerran päällystetään ja tehdään kokonaan uudet pituussuuntaiset tiemerkinnät. Myös tällöin arvion tulos voi olla, että keskiviivoja ei tehdä tien loppuun saakka edellä mainitusta syystä.”