Kulttuuriretki Bosgårdin kartanolle 18.7

Kyläyhdistyksen vuotuinen kulttuurimatka tehtiin tänä vuonna Bosgårdin ekologiselle karjatilalle. Bussimatkassa oli vain kourallinen Emäsalolaisia, kaikki Vaarlahdesta!

Bussi joutui juuri ennen Yliken tienhaaraa, joka oli suljettu, kääntymään moottoritielle ja ajamaan Itäuusimaan vanhan kartanoreitin, Gammelby, Tervik, Tjusterby, Jackarby ym. kautta Ylike tienhaaraan ja sieltä Bosgårdiin. Saatiin hieno sightseeing-retki!

Bosgårdin opastus oli tosi kiinnostava, vapaasti kuleva kasvatetaan täysin omavaraisesti, mitään rehua ei osteta. Opastuksen jälkeen oli lounas vanhassa päärakennuksessa 1800-luvulta, ja tietysti syötiin tilan lihaa, ja oli hyvää!

Jätevesijärjestelmä kuntoon ennen 31.10.2019

Uusittu haja-asutuksen talousjätevesiä koskeva laki asettaa Emäsalon asukkaat eri asemaan riippuen asuinpaikasta ja nykyisen järjestelmän laadusta, jopa vakituisen asukkaan iästä ja varallisuudesta. Viranomaisillakin on ongelmia säännösten tulkinnassa.

Miten jätevesien käsittely koskee Emäsalossa vakituisesti tai vapaa-ajalla asuvia riippuu mm. siitä onko kiinteistö Porvoon veden toiminta-alueen piirissä vai sen ulkopuolella, onko kiinteistö tehty ennen vai jälkeen 2004, onko siinä jo paineistettu vesi- ja viemärijärjestelmä, vai kannetaanko vesi sisään. Uudet vaatimukset koskevat erityisesti rantakiinteistöjä ja pohjavesialueilla olevia kiinteistöjä.

Jos kiinteistö on Porvoon veden toiminta-alueella siihen on pakko liittyä vesihuoltolain mukaan. Poikkeuslupaa voi hakea Porvoon kunnalta jos asuu kiinteistöllä vakituisesti ja liittymiskustannukset tulisivat kohtuuttomiksi. Tämä poikkeus ei koske vapaa-ajan asuntoja. Porvoon veden toiminta-alueeseen kuuluvat Emäsalon kylä, Byvikenin rannat, Orbyssä Orrbyn selän puoleiset rannat, Bengtsbyn kylä ja Tukkilahden rannat.

Porvoon Saariston vesiosuuskunnan vanha toiminta-alue on lakkautettu.

Porvoon veden toiminta-aluetta Emäsalossa koskeva kartta löytyy porvoo.fi sivustoilla; Porvoon vesi/ Porvoon veden toiminta-alue.

Jos kiinteistö on Porvoon veden toiminta-alueen ulkopuolella, mutta talo jätevesijärjestelmineen on rakennettu vuoden 2004 jälkeen, sen lupakäsittelyssä on täytetty voimassa olevat lupasäännökset eikä muutoksia tarvita. Kiinteistön tiedot ovat kunnalla tiedossa. 

Jos taas rakennukset tai jätevesijärjestelmä on tehty, tai rakennuslupa saatu ennen 1.1.2004, näiden kiinteistöjen kohdalla jätevesien käsittely on saatettava uuden lain mukaiseksi 31.10.2019 mennessä

Jätevesien puhdistusta tai laitteistoa ei kuitenkaan tarvita jos kiinteistössä on kantovesi ja kuivakäymälä. Tai jos kyseessä on vakituinen asukas, joka on syntynyt ennen 9.3.1943 eli on nyt vähintään 75-vuotias. Kantovesitaloudessa syntyvä harmaavesi on käsiteltävä niin, ettei se valu sadevesien mukana tai muuten suoraan vesistöön.

Jäteveden käsittelyn vaatimukset uudessa jätevesilaissa on jaettu kahteen osaan siitä riippuen miten lähellä rantaa tai vesistöä rakennus on. Lähellä rantaa sovelletaan tiukkoja puhdistustasoja. Porvoo on määrännyt, että tiukkoja määräyksiä sovelletaan jos rakennus on alle 200 m rannasta, mutta 16.3.2017 säädetty uusittu ympäristönsuojelulaki määrittelee etäisyydeksi vesistöön 100 m. Nuo tiukat puhdistusvaatimukset ovat samat, jotka määrättiin jo 1.1.2004 asetuksessa, eli tähän ei ole tullut sen jälkeen mitään helpotuksia.

Jos rantakiinteistössä on jo paineistettu jätevesijärjestelmä, sen tulee siis olla voimassa olevan  ympäristönsuojelulain mukaisessa kunnossa 31.10.2019. Porvoon rakennusjärjestys kieltää vesi-WC:n vapaa-ajan kiinteistössä (§ 7.2) ellei talo ole liitetty Porvoon veden jätevesiverkostoon (entinen vesiosuuskunnan verkko). Liittyminen valmiiseen verkostoon lienee helpoin ratkaisu, jos tällainen verkko on läheisyydessä. Ota yhteys Porvoon veteen tästä asiasta. Jos sieltä ei löydy ratkaisua selvitä Porvoon ympäristöviranomaisen kanssa miten tulee toimia.

Ennen 2004 rakennetun talon tulee siis täyttää uudessa laissa esitetyt jäteveden puhdistusmääräykset. Käytännössä löytyy toiminta-alueen ulkopuolisille Emäsalon kiinteistöille kolme vaihtoehtoa:

1) Talo, jossa on WC on liityttävä Porvoon veden jätevesiverkostoon (ellei ole jo).
2) Kantovesi sisään ja kuivakäymälä – toimenpiteitä ei tarvita muuten kuin pitää olla talossa esillä lomake, jossa on selvitys jätevesijärjestelmästä.
3) Vesi sisään pumpulla tai Porvon veden verkostosta mutta ei ole WC, vain kuivakäymälä – tässä tarvitaan harmaaveden puhdistusjärjestelmä, josta pitää saada hyväksyntä Porvoon ympäristöviranomaiselta ja rakennustarkastuksesta riippuen siitä missä talo on – lähellä rantaa tai kauempana siitä.

Kaikissa ennen 2004 rakennetuissa taloissa tulee täyttää ja säilyttää mahdollista viranomaisen käyntiä varten lomake talon jätevesijärjestelmästä esitettävänä talossa. Lomake:porvoo.fi/jatevesijarjestelman-rakentaminen-ja-uusiminen.

Lakeja ja asetuksia, joita voidaan googlata:

Ympäristösuojelulaki: 527/2014 kpl 16 ja päivitetty laki 19/2017, jossa tuo pvm 31.10.2019 löytyy
Puhdistusvaatimusten perustaso: 527/2014, § 154b
Asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla: 157/2017

Ympäristösuojeluviranomainen Porvoossa on Porvoon ympäristösuojelu. Pällikkönä on Jesse Mether (jesse.mether@porvoo.fi).

Tekstin on laatinut Emäsalon Kyläyhdistys ry:lle kuuluva työryhmä.

Valvontakamerat sillalla kiellettiin!

ELY-keskus ei halua tielle kyltteja jostain kummallisesta syystä vaikka poliisi sanoo, että pitää olla. Meillä oli sellaisia mutta ne on poistettu! Valvontakamerat olivat toiminnassa helmikuussa mutta nekin kiellettiin.
Ne oli asennettu puomiin ja katsottiin olevan tiealueella. Kuinkahan korkealle tiealue oikein ulottuu?