Perinteinen Midgårdin puurojuhla sunnuntaina 11.12

Sydämmellisesti tervetuloa Midgårdin perinteiseen puurojuhlaan 11.12.2022 klo.17:00
Ilta alkaa lasten Lucia esityksellä, jonka jälkeen syödään puuroa, lauletaan ja tanssitaan piirissä. Joulupukki tulee myös käymään ja muistaa lapsia pienellä lahjalla (50kpl). Ja Arpajaisetkin!
Puuromaksu on vapaaehtoinen ja tulot käytetään lapsille suunnatun ohjelman järjestämiseen saarella.
Kaikki kiinnostuneet lapset ja nuoret ovat tervetulleita osallistumaan Lucia ohjelmaan. Ninja ja Terhi keräävät lapset ja perheet yhteisiin harjoituksiin sunnuntaina 27.11 klo.10 Midgårdille. Ilmoitathan mikäli haluatte osallistua niin saat lisäinfoa WhatsApilla.
Ninja: 0456303062
Otamme vastaan sekä käteis- että korttimaksuja arpojen myynnissä ja vapaaehtoisessa puuromaksussa.

Miksi Emäsalontien keskiviivaa ei ole maalattu Bengtsbyn jälkeen etelään?

Emäsalossa on monena vuotena herättänyt keskustelua se, miksi vuosittain Emäsalontietä on korjattu ja keskiviiva maalattu vain Bengtsbyhyn, muttei siitä etelään Vaarlahteen? Keskiviivan puuttuminen yhdessä huonon näkyvyyden ja kapean ja mutkaisen tien kanssa on koettu liikenneturvallisuutta heikentävänä asiana, kun ajoneuvot ajavat liian keskellä tietä ja lisäksi oikaisevat mutkissa. Siksi Emäsalon Kyläyhdistys kysyi asiaa ELY-keskukselta. Alla tiedoksi ELY-keskuksen vastaus:

Emäsalontien leveys on noin 6,0 metriä ja liikennemäärä 749 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ohjeiden mukaan tällä leveydellä ja liikennemäärällä tehdään niin reunaviivat kuin keskiviiva. Poikkeuksen tähän muodostaa, jos sulkuviivojen osuus koko tieosuuden pituudesta on huomattava. Keskiviivan poisjättämistä harkitaan, kun sulkuviivojen osuus tieosuuden pituudesta on yli 40 %. Koska Emäsalontie on Bengtsbyn jälkeen erittäin mutkainen ja mäkinen sekä näkyvyydet heikot, tulisi sulkuviivoja enemmän kuin 40 % tieosalla 2 (Bengtsby – Vaarlahden luotsiasema). Tämän perusteella keskiviiva on jätetty osuudella merkitsemättä.

Kapealla mutkaisella tiellä on vaikea ylläpitää keskiviivastoa, koska se kuluu erittäin nopeasti pois liikenteen ajaessa viivojen päällä. Emäsalontiellä keskiviivojen laajuus arvioidaan uudelleen, kun kohde seuraavan kerran päällystetään ja tehdään kokonaan uudet pituussuuntaiset tiemerkinnät. Myös tällöin arvion tulos voi olla, että keskiviivoja ei tehdä tien loppuun saakka edellä mainitusta syystä.”

Emäsalontien liikenneturvallisuusprojekti

Emäsalolaisille pidettiin asukaskokous 12.6.2021 Midgårdin pihalla jossa Kyläyhdistyksen työryhmä esitti kesäkuun alussa postilaatikoihin jaetun asukaskyselyn tulokset.
Yli sadan talouden vastaajien suuren enemmistön mielestä liikenneturvallisuuden toimenpiteitä tarvitaan.
Työryhmän toimenpide-ehdotuksen käsittelyn jälkeen kokouksen osallistujat kannattivat, että Emäsalon Kyläyhdistys esittää hakemuksen ELY-keskukselle mm. seuraavista toimenpiteistä:

1. Tien leveyden lisääminen
2. Tien keskilinjan maalaaminen Varlaxuddeniin asti
3. Peuravaroitustaulujen lisääminen
4. Emäsalontien perusnopeudeksi 60 km/h
5. Että tiettyjen tiheästi rakennettujen lyhyiden tienosuuksien nopeudet voisivat olla 40 km/h

Ely-keskus oli ilmeisesti varautunut ryhtyä toimenpiteisiin heti koska nopeusrajoitukset muutettin syyskuussa 2021.

Liitteenä ELY-keskukselle toimitettu anomus.

ELY-anomus