Bevakningskamerorna väntar på montering

NTM-centralen vill inte ha skyltar vid vägen av någon konstig anledning fastän sådana bör finnas enligt polisen.
Vi hade sådana men dom togs bort!
Bommen som ska hålla kamerorna är fästad på stolpen som är utanför vägområdet.

 

Andelslaget Borgå Skärgårds Vattentjänstverk

Borgå Skärgårds Vattentjänstverk hade sin andelsstämma 30.5.2016 på Svenskborg, Vessö. Verksamheten har köpts av Borgå stad 5.4.2016. Borgå vatten tar över vatten- och avloppstjänsterna från 1.7.2016 varvid taxorna ändras. Vattenandelslaget fortsätter med att ta hand om den del av nätet som inte överförts till Borgå vatten. Andelslaget är skuldfritt och har ett startkapital på 10.000 €. Planen är att Borgå vatten sköter all service, också rörande reparationer på anläggningar som inte hör till dem. Problem och avbrott meddelas till Borgå vatten som låter utföra allt jobb. Borgå vatten fakturerar sedan Vattenandelslaget för den del av nätet som inte hör till Borgå vatten.

På andelsstämman beslöts att Vattenandelslaget skickar en årlig grundavgiftsbetalning, som nu är 100 €/år, till sina medlemmar som en sorts reparationsförsäkring. De som inte betalar avgår som medlemmar och hamnar att betala reparationer med full kostnad eller komma överens om att dela dem med andra på samma linje. De som fortsätter som medlemmar betalar alltså bara den årliga grundavgiften till Vattenandelslaget för eventuella reparationer på rörnätet. Grundavgiften kan bli lägre än 100 € om det finns tillräckligt med medlemmar och reparationskostnaderna är låga. /BN