Mässa i Emsalö kapell

Evenemang Emsalö kapell rf. Välkommen för att fira mässa i Emsalö kapell söndagen den 17.3 kl 10.00 Medverkande liturg Marina Smeds och kantor Anne Hätönen. Årsmöte efter mässan. Kyrkkaffe. Välkommen