Emäsalon liikenneturvallisuus – asukaskokous on jouduttu siirtämään. Uusi päivä on 12.6.2021 klo 15 Midgårdissa

Koska koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, on Etelä-Suomen aluehallintovirasto päättänyt, että yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallisujamäärä rajataan enintään kuuteen (6) henkilöön ajalla 17.5 – 31.5.2021.

Siksi joudumme siirtämään asukaskokousta. Uusi päivä on lauantaina 12.6.2021 kl. 15 Midgårdissa! Kaikki Emäsalolaiset ovat tervetulleita.

Emäsalontien liikenneturvallisuus – Asukaskokous Midgårdissa 21.5.2021 peruutettu

Liikenne Emäsalontiellä on kasvanut huomattavasti yli normaalin. Varlaxuddenin ja Stornäsuddenin virkistysalueiden käyntimäärät ovat lisääntyneet räjähdyksenomaisesti. Kauniina päivinä ja viikonloppuisin yli 100 autoa voi olla pysäköityinä Varlaxuddenin tien molemmin puolin. Lehtiartikkeleita kuvineen on ollut sekä Uusimaa että Östnyland lehdissä. Lisääntyneestä liikennemäärästä on seurannut useita epäkohtia; kolareita, läheltä piti tilanteita, autojen ja moottoripyörien huomattavia ylinopeuksia ja lisäksi moottoripyöräilijät revittävät korkeilla kierroksilla aiheuttaen meluhaittoja, jotka kuuluvat useiden kilometrien päähän. Kapealla Emäsalontiellä varsinkin jalankulkijat ja pyöräilijät ovat vaarassa.

Emäsalontie, sen leveys, kunto ja sen nykyiset nopeusrajoitukset eivät ole suunniteltu nykyisille liikennemäärille ja liikenneturvallisuus on saarella vakavasti vaarantunut – jotain on tehtävä. Emäsalon Kyläyhdistys ry perusti työryhmän selvittämään miten saaren liikenneturvallisuutta voisi parantaa, sekä liikennemäärien aiheuttamia haittoja vähentää. Työryhmä on valmistelemassa ehdotusta Emäsalon asukkaille koskien nopeusrajoituksia. Ehdotus on esillä mm. Emäsalon Kyläpuodissa. Lähtökohtana on, että korkein nopeus saarella olisi 60 km/h ja, että lisää peurojen varoituskylttejä asennettaisiin. Lisäksi tullaan tekemään liikennemittauksia kevään 2021 aikana.

Kyläyhdistyksen työryhmä on kutsunut kaikki Emäsalon asukkaat asukaskokoukseen 21.5 2021 Midgårdiin – joka on jouduttu toistaiseksi siirtämään kesäkuuhun koronarajoitusten vuoksi – keskustelemaan Emäsalon liikenneturvallisuuden tilanteesta sekä esitettävästä toimenpide-ehdotuksesta. Kokous pidetään alustavasti sisällä Midgårdissa, mutta koronarajoitusten takia voi olla, että joudumme siirtämään kokouksen ulkosalle. Työryhmä antaa silloin lisätietoja projektin taustoista, mittaustuloksista sekä yksityiskohtaisen esityksen mitä alueita alennetut nopeusrajoitukset koskisivat ja mihin uudet varoituskyltit tulisivat.

Asukaskokouksen tavoitteena on saada kuva siitä, kuinka ehdotettuja muutoksia kannustetaan ja tuleeko myös muita ehdotuksia sekä saada ”valtuutus” asukkailta viedä asia eteenpäin viranomaisille.

Karttoja:

Nykyiset Emäsalon nopeusrajoitukset

Ehdotus uusiksi nopeusrajoituksiksi ja varoituskylteiksi

Emäsalon Kyläpuoti jatkaa

Kyläpuoti jatkaa Irinan ja Victorian kanssa. Aukioloajat muuttuvat vähän.

Talviaukioloajat:
Maanantai     klo 10 – 19
Tiistai              klo 10 – 15 HUOM
Keskiviikko     klo 10 – 19
Torstai             klo 10 – 19
Perjantai         klo 10 -19
Lauantai          klo 10 – 16
Sunnuntai       SULJETTU