Miksi Emäsalontien keskiviivaa ei ole maalattu Bengtsbyn jälkeen etelään?

Emäsalossa on monena vuotena herättänyt keskustelua se, miksi vuosittain Emäsalontietä on korjattu ja keskiviiva maalattu vain Bengtsbyhyn, muttei siitä etelään Vaarlahteen? Keskiviivan puuttuminen yhdessä huonon näkyvyyden ja kapean ja mutkaisen tien kanssa on koettu liikenneturvallisuutta heikentävänä asiana, kun ajoneuvot ajavat liian keskellä tietä ja lisäksi oikaisevat mutkissa. Siksi Emäsalon Kyläyhdistys kysyi asiaa ELY-keskukselta. Alla tiedoksi ELY-keskuksen vastaus:

Emäsalontien leveys on noin 6,0 metriä ja liikennemäärä 749 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ohjeiden mukaan tällä leveydellä ja liikennemäärällä tehdään niin reunaviivat kuin keskiviiva. Poikkeuksen tähän muodostaa, jos sulkuviivojen osuus koko tieosuuden pituudesta on huomattava. Keskiviivan poisjättämistä harkitaan, kun sulkuviivojen osuus tieosuuden pituudesta on yli 40 %. Koska Emäsalontie on Bengtsbyn jälkeen erittäin mutkainen ja mäkinen sekä näkyvyydet heikot, tulisi sulkuviivoja enemmän kuin 40 % tieosalla 2 (Bengtsby – Vaarlahden luotsiasema). Tämän perusteella keskiviiva on jätetty osuudella merkitsemättä.

Kapealla mutkaisella tiellä on vaikea ylläpitää keskiviivastoa, koska se kuluu erittäin nopeasti pois liikenteen ajaessa viivojen päällä. Emäsalontiellä keskiviivojen laajuus arvioidaan uudelleen, kun kohde seuraavan kerran päällystetään ja tehdään kokonaan uudet pituussuuntaiset tiemerkinnät. Myös tällöin arvion tulos voi olla, että keskiviivoja ei tehdä tien loppuun saakka edellä mainitusta syystä.”

Emäsalontien liikenneturvallisuusprojekti

Emäsalolaisille pidettiin asukaskokous 12.6.2021 Midgårdin pihalla jossa Kyläyhdistyksen työryhmä esitti kesäkuun alussa postilaatikoihin jaetun asukaskyselyn tulokset.
Yli sadan talouden vastaajien suuren enemmistön mielestä liikenneturvallisuuden toimenpiteitä tarvitaan.
Työryhmän toimenpide-ehdotuksen käsittelyn jälkeen kokouksen osallistujat kannattivat, että Emäsalon Kyläyhdistys esittää hakemuksen ELY-keskukselle mm. seuraavista toimenpiteistä:

1. Tien leveyden lisääminen
2. Tien keskilinjan maalaaminen Varlaxuddeniin asti
3. Peuravaroitustaulujen lisääminen
4. Emäsalontien perusnopeudeksi 60 km/h
5. Että tiettyjen tiheästi rakennettujen lyhyiden tienosuuksien nopeudet voisivat olla 40 km/h

Ely-keskus oli ilmeisesti varautunut ryhtyä toimenpiteisiin heti koska nopeusrajoitukset muutettin syyskuussa 2021.

Liitteenä ELY-keskukselle toimitettu anomus.

ELY-anomus

Häiritsevää liikennettä Emäsalontiellä

Korona-aika on aiheuttanut huomattavan paljon ääni- ja liikenne-häiriöitä sekä ilkivaltaa ja roskaamista Emäsalossa

Korona on ollut vitsauksena suurimman osaa vuotta 2020. Olemme kaikki oppineet uusia tapoja pestä kätemme useammin, pitämään etäisyyttä, yskimään kainaloon, tervehtimään kyynärpäällä ja käyttämään kasvomaskia. Me, jotka asumme joko koko- tai osapäiväisesti Emäsalossa, olemme kuitenkin etuoikeutettuja, kun voimme tehdä täältä etätöitä ja liikkua vapaasti ulkona, nauttimassa luonnosta.

On ymmärrettävää, että ihmisillä, jotka asuvat kerrostaloissa ja kaupunkien keskustoissa, on paineita tulla enemmän ulos tuulettumaan. Tänä vuonna 2020 olemmekin nähneet Emäsalossa liikenteellisen invaasion keväästä lähtien. Keväällä ja kesällä liikenne Emäsalon läpi Uudenmaan Virkistysalueen Varlaxuddeniin sekä Stornäsuddeniin on ollut runsasta.

Eritoten moottoripyörät ovat ajaneet jopa runsasta ylinopeutta sekä aiheuttaneet huomattavaa mölyhaittaa asukkaille ”revittämällä” matalilla vaihteilla ja korkeilla kierroksilla. Tämä on tapahtunut erityisesti viikonloppuisin ja iltaisin. Mutta on myös ollut 5-10 auton karavaaneja, jotka ovat ajaneet hullun lailla ylinopeutta ajaessaan illalla ja yöllä kotiin Varlaxuddenista, tai pelkästään ajaessaan kilpaa luotsiasemalla ja takaisin.

Stornäsuddenin aiheuttamat haitat ovat olleet erittäin suuri liikennemäärä Holsteininkujalla, ja siitä aiheutuva liikenteen melu, koska sinne ajetaan ihmisten pihojen läpi. Koska parkkipaikka on vain noin 10 autolle, ajelu on edestakaista paikan hakua. Toinen ikävä asia on ollut alueella alkanut telttailu, joka on johtanut jopa jonkinasteisiin yhteydenottoihin telttailijoiden kesken. Ilkivallan määrä on alueella kasvanut ja mm. grillipaikan istuimet on rikottu ja poltettu samoin käymälän seinälautoja on irroteltu ja käytetty polttopuuna.

Kolmas ongelma on humalaisten nuorten poistuminen alueelta jolloin olut-tölkit lentelevät auton ikkunoista tienvarsiin ym. Yhteenvetona haittoja on monenlaisia ja ylinopeudet erittäin kapealla Holsteininkujalla ovat suuria. Samat ääni-, ilkityö-, parkkipaikka- sekä saastehaitat on myös koettu Varlaxuddenilla ja tienvarrella sinne. Poliisiakin on jouduttu kutsumaan paikalle turvaamaan järjestystä.

Läheltä piti törmäystilanteita on ollut jo useampia, ja jokunen ulosajokin. Esimerkiksi tiellä Stornäsuddeniin oli syyskuussa kaksi ulosajoa, kun yhteentörmäystä ei voitu välttää. Nyt saaren liikenneturvallisuus alkaa olla vaarassa. Emäsalon tie on kapea (sen huomaa jo kun käy kävelylenkillä), mutkikas ja monen talon liittymä on suoraan päätielle, Emäsalontielle ja näkökenttä useimmissa liittymissä on rajallinen. Emäsalontie ei ole tehty nykyiselle liikennemäärälle!

Poliisi on kutsuttu paikalla muutaman kerran ja he ovat pyrkineet käymään näyttäytymässä saarella useammin. Heidän suosituksensa on, että aina kun häiriöitä on, tulisi soitta hätäkeskusnumeroon 112 ja mielellään ilmoittaa häiriötekijöistä Emäsalon saarella ja myös häiriöitä aiheuttavien autojen ja/tai moottoripyörien rekisterinumerot.  Mutta vaikea heidän on sakottaa ketään, kun ei ole ”todistusaineistoa”.

Ilmoittamalla hätänumeroon meistä toivottavasti tulee tarpeeksi suuri ”häiriötekijä”, että viranomaiset lähtevät aktiivisesti hakemaan ratkaisua tilanteeseen. Mutta se vie oman aikansa.

Saaren asukkaina emme kuitenkaan halua toista samanlaista haittakevättä ja -kesää kuin nyt vuonna 2020! Siksi Emäsalon Kyläyhdistys on perustanut työryhmän, joka lähtee hakemaan tietoa mitä tilanteelle voisia ja voidaan tehdä ja mistä saada apua. Saadun tiedon perusteella voimme tehdä sitten esitys mahdollisesta toimenpidesuunnitelmasta haittojen vähentämiseksi. Työryhmän tavoitteena on järjestää saaren asukkaille informaatiotilaisuus toukokuun puolivälissä 2021, mihin myös kutsutaan saarelaisten lisäksi edustajia Itä-Uudenmaan Liikenneryhmästä ja poliisista. Tarkemmasta päivästä ja paikasta (Midgård) ilmoitamme myöhemmin Emäsalon kotisivuilla.

Työryhmä ottaa mielellään palautetta saaren asukkailta tapahtuneista (sekä vanhoista että uusista) häiriöistä ja myös toimenpide-ehdotuksia siitä, miten tilannetta voisi parantaa. Palautteen voi lähettää osoitteeseen: bebbe.nyberg@iki.fi.

Koska projekti tulee aiheuttamaan jonkin verran kuluja, muistattehan maksaa (sekä vanhat että uudet jäsenet) Emäsalon Kyläyhdistys ry:n jäsenmaksun.

Jäsenmaksu 15 €/jäsen tilille: FI61 4050 1020 0404 49.