Frivilliga räddningstjänsten ordnar grundkurs, kursveckoslut och läger

Ett unikt utbildningsevenemang och läger ordnas på Emsalö i höst – Visst är du intresserad av trygghet i skärgården?

Frivilliga räddningstjänsten, Vapepa, firar 60-årsjubileum i år och ett nationellt unikt läger ordnas på Emsalö i Borgå 19.–20.10. Lägret samlar frivilliga för att öva tillsammans med myndigheterna, och de som har gått grundkursen har möjlighet att delta i evenemanget i assisterande roller. Ansvaret för lägerarrangemangen har Vapepa Itä-Uusimaa och lägret är öppet för alla räddningstjänstens frivilliga och partners.

Kursveckoslutet, som ordnas i Hammars i april, ger rätt att delta i gemensamma övningar och Emsalölägret i oktober. Man kan också komplettera tidigare förvärvade färdigheter genom att delta i endast en av kurserna. De som är intresserade av att bekanta sig med Vapepa -verksamheten kan gå en kostnadsfri grundkurs i Hammars i april och på Emsalö i september. Klicka för mera info och anmälningslänk