Byarådets sommarkryssning 2018

Torsdagen 19.7 ordnar Emsalö Byaråd en kryssning till Svartholm/Lovisa med m/s J.L.Runeberg. Båten plockar upp på sin reguljära tur Emsalöresenärerna från Lotsstationen kl 12:00. Man bör vara där i god tid, båten väntar inte! Landning vid Svartholm ca. 15:20, tid på Svartholm ungefär 2,5 timmar. Eventuellt kan guidning ordnas.

J.L.Runeberg startar returresan kl 17:30 från Lovisa och plockar upp Svartholmsbesökarna ca. kl 18 på returen från Lovisa, landning vid Lotsstationen ca. kl 21.

Resan kostar 65 € per person och 35 € för barn 7-16 år. I priset ingår skärgårdsbord, drycker betalar man själv. Båten har A-rättigheter.

Resealternativen:  (b-d under planering)
a) Lotsstationen – Svartholm – Lotsstationen med J.L.Runeberg
b) Från Svartholm med turbåt till Lovisa och buss t.ex. till Borgå
c) Direkt till Lovisa och retur med båten därifrån
d) Direkt till Lovisa och retur med beställd buss till Emsalö Lotsstation

Bindande anmälan senast 25.6, SMS 0500-469 697 eller hans.ohberg@gmail.com samt betalning till Byarådets konto:
FI61 4050 1020 0404 49. Meddela resealternativ.

 

 

 

Andelslaget Borgå Skärgårds Vattentjänstverk

Borgå Skärgårds Vattentjänstverk har sitt årsmöte 5.6.2018 kl 18 på OP, Lundagatan 9.
Den årliga grundavgiften är förslagen fortsättningsvis till 100 €.

Verksamheten köptes av Borgå stad 5.4.2016. Borgå vatten tog över vatten- och avloppstjänsterna från 1.7.2016 varvid taxorna ändrades. Vattenandelslaget fortsätter med att ta hand om den del av nätet som inte överförts till Borgå vatten. Andelslaget är skuldfritt och har ett startkapital på 10.000 €. Planen är att Borgå vatten sköter all service, också rörande reparationer på anläggningar som inte hör till dem. Problem och avbrott meddelas till Borgå vatten som låter utföra allt jobb. Borgå vatten fakturerar sedan Vattenandelslaget för den del av nätet som inte hör till Borgå vatten.

På andelsstämman beslöts att Vattenandelslaget skickar en årlig grundavgiftsbetalning, som nu är 100 €/år, till sina medlemmar som en sorts reparationsförsäkring. De som inte betalar avgår som medlemmar och hamnar att betala reparationer med full kostnad eller komma överens om att dela dem med andra på samma linje. De som fortsätter som medlemmar betalar alltså bara den årliga grundavgiften till Vattenandelslaget för eventuella reparationer på rörnätet. Grundavgiften kan bli lägre än 100 € om det finns tillräckligt med medlemmar och reparationskostnaderna är låga. /BN