Kryssning till Glosholm

Kryssningen till Glosholm 20.7 med m/s Sandra som Emsalö Byaråd ordnat blev en lyckad utfärd med bra väder.

Avfärden skedde från Emsalö färjfäste kl 11. Sandra landade vid sjöbevakningens gamla brygga och därefter gjordes rundtur på holmen och till ruinerna av Glosholmens fyr. Kryssningsdeltagare var drygt 80 personer.

Pellinge fyr historia: http://www.pellinge.net/pellingefyr.htm.

Uppgifter om m/s Sandra på http://saaristolinja.com.

 

Projekt övervakningskamera till Emsalö

Enligt förslag på Emsalö Byaråds årsmöte i augusti har en arbetsgrupp tagit itu med projektet att försöka få en övervakningskamera till Emsalö bro.
Finansieringsbehovet är på ca. 3’000 euro och vissa bidrag har redan erhållit men mera bidrag söks för projektet. Planen är att få kameraövervakningen installerad sommaren 2017. Det kommer att monteras två kameror så trafiken kan bandas i båda riktningarna.