Emsalö Byaråds årsmöte 2024

Föreningen Emsalö Byaråd rf. håller sitt årsmöte torsdagen 11.4 kl. 18 på Midgård.

Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Välkomna alla medlemmar och övriga  intresserade.

Styrelsen