Emäsalontien liikenneturvallisuusprojekti

Emäsalolaisille pidettiin asukaskokous 12.6.2021 Midgårdin pihalla jossa Kyläyhdistyksen työryhmä esitti kesäkuun alussa postilaatikoihin jaetun asukaskyselyn tulokset.
Yli sadan talouden vastaajien suuren enemmistön mielestä liikenneturvallisuuden toimenpiteitä tarvitaan.
Työryhmän toimenpide-ehdotuksen käsittelyn jälkeen kokouksen osallistujat kannattivat, että Emäsalon Kyläyhdistys esittää hakemuksen ELY-keskukselle mm. seuraavista toimenpiteistä:

1. Tien leveyden lisääminen
2. Tien keskilinjan maalaaminen Varlaxuddeniin asti
3. Peuravaroitustaulujen lisääminen
4. Emäsalontien perusnopeudeksi 60 km/h
5. Että tiettyjen tiheästi rakennettujen lyhyiden tienosuuksien nopeudet voisivat olla 40 km/h

Ely-keskus oli ilmeisesti varautunut ryhtyä toimenpiteisiin heti koska nopeusrajoitukset muutettin syyskuussa 2021.

Liitteenä ELY-keskukselle toimitettu anomus.

ELY-anomus