Letning av kvarts på Emsalö i slutet av sommaren

På Emsalö, Vessö och Pellinge söks lov för kartläggning augusti- september 2023. Ifall inte möjliga besvär hindrar det. Under de två följande åren görs ytundersökningar, 2024 riktade undersökningar och sedan söks tillstånd för letning av malmfyndigheter. Det här framgår från Tukes reserveringsbeslut av 23.5.2023.

Vandaföretaget MaxBe Oy:s ansökan grundar sig på tidigare letningar av malmfyndigheter på dessa områden. Reservering ger inte rätt till letning av malm eller grävningar. Smärre prover får tas. Verksamheten begränsar inte markägares rättigheter eller andra markanvändningsbehov.

Tillståndsbeslut och besvärsinstruktioner hittas med att söka på webben ”Tukes Varauspäätös 23.5.2023” och MaxBe Oy. Besvärstiden utgår 28.6.2023.
TM