Bobarhet på Emsalö

Medborgarforskning pågår på Emsalö – en bobarhets analys

En arbetsgrupp bestående av öbor kartlägger och forskar i hur bobar vår ö, Emsalö är! En enkät har ordnats 15.10.2023.

En Ö-träff hålls 5.3.2024 kl.18 på Poukama om projektet.
Bobarhetsanalysen presenteras samt diskussion.
Välkommen – kaffeservering.

Se även fliken Bobarhet.

Enkäten:

https://forms.gle/MQRFPTz1mKdDMnx1A

Mera info om projektet finns:  https://www.emsalo.fi/bobarhet/ eller titta in i Byaboden och prata med Irina!